The new kid on the block – golang

Do you remember my article about the speed of sorting large data chunk in different languages? Of course you don’t. So, I advice you to go through that article as there is a description of the test procedure. However, today I’m going to extend this benchmark by testing go language. The results will be surprising…

Tip of the day: SSH Key-Based Authentication

This type of authentication is considered to be among the most secured ones. You can setup this config in two steps.

Learning awk by examples

awk is a powerful Linux/Unix tool that simplifies your life when it comes to parsing text files/outputs, doing various text manipulation, or, what’s surprising to the newbies, doing certain calculations without using Excel. Let’s get started!

Tip of the day: gcc address sanitizer

Today I’m going to show you how effectively solve painful issues related to memory corruption occurrences.

Najbardziej poszukiwane umiejętności IT w świecie post-pandemicznym

Początek nowego roku to dobry moment na refleksję nad kierunkami rozwoju branży IT i jej zapotrzebowaniem na specjalistów. Przejrzałem sporą ilość raportów mniej lub bardziej znanych ośrodków analitycznych i w niniejszym wpisie chciałbym zarysować pewien wyłaniający się obraz najbliższej przyszłości w świecie technologii informatycznych.