gdb na Linuksie czyli jak ujarzmić swój kod

gdb jest chyba najbardziej przerażającym narzędziem dla początkujących programistów, a jeśli dodać, że najczęściej w naturze występuje na systemach Linux to niejedna tęga głowa dostaje palpitacji serca. Ale jeśli kodujesz w C lub C++ na systemy Linuksowe to niestety jesteś skazany na ten debugger. Ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Zobaczmy na przykładzie jak korzystać z tego narzędzia…

gdb jest debuggerem pracującym w trybie tekstowym, czyli nie ma trybu graficznego gdzie moglibyśmy sobie klikać i oglądać ładne okienka. Jednak nie jest to w żaden sposób ograniczające, wręcz przeciwnie – gdbto bardzo potężne narzędzie, chyba najbardziej rozbudowany debugger. I wiele środowisk programistycznych pod spodem wykorzystuje właśnie ten debugger. Są również graficzne nakładki. My jednak będziemy zapoznawać się z gdbbez używania takich dobrodziejstw.

Przykład

Zaczniemy od przykładu, programu, który będzie wyświetlał prędkość zadanego rdzenia CPU, z błędami na potrzeby naszych ćwiczeń oczywiście. Dla przykładu:

$ ./cpu_speed 2

zwróci nam wynik:

799.980 MHz

A oto pierwsza próba zaimplementowania tego programu (wszystkie wersje można znaleźć na moim githubie):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

const char filename[] = "/proc/cpuinfo";
const char cpu_section[] = "processor\t: %d";
const char speed_tag[] = "cpu MHz\t\t: ";

static int is_cpu_section(const char* section_line, const char* curr_line) {
  do {
    if (*section_line == '\0') {
      return 1;
    }
  } while (curr_line != '\0' && *section_line == *curr_line);
  return 0;
}

static const char* extract_mhz(const char* line)
{
  const char* str = NULL;
  if ((str = strstr(line, speed_tag)) != NULL) {
    str += strlen(speed_tag);
  }
  return str;
} 

static void scan_file(FILE *f, const char* cpu_section_num)
{
  char* line = NULL;
  size_t len = 0;
  ssize_t read;
  int section_found = 0;
  const char* mhz = NULL; 

  while ((read = getline(&line, &len, f)) != -1) {
    if (!section_found && !is_cpu_section(cpu_section_num, line)) {
      section_found = 1;
      continue;
    }

    if ((mhz = extract_mhz(line)) != NULL) {
      printf("%s MHz", mhz);
      break;
    }
  }

  if (line) {
    free(line);
  }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
  FILE* f = NULL;
  int core_num;
  char cpu_section_num[255];

  if (argc < 2) {
    fprintf(stderr, "usage: cpu_speed <cpu_num>\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  core_num = atoi(argv[1]);
  sprintf(cpu_section_num, cpu_section, core_num);

  scan_file(f, cpu_section_num);

  fclose(f);
  return EXIT_SUCCESS;
}

Kod oczywiście kompilujemy:

$ gcc -o2 cpu_speed-v1.c -o cpu_speed-v1

i uruchamiamy. Niestety rezultat jest trochę inny niż ten oczekiwany:

$ ./cpu_speed-v1 3
Segmentation fault (core dumped)

W skrócie można powiedzieć, że Segmentation fault to błąd dostępu do pamięci, odwołujemy się pod adres, który (z różnych powodów) jest dla nas niedostępny. I co teraz? Można oczywiście wrzucić kod na jakieś forum np. tutaj i liczyć, że jakaś pomocna dusza znajdzie rozwiązanie problemu. Ale szczerze mówiąc – nie wypada, a przynajmniej nie wypada aby samemu nie spróbować zdiagnozować usterki. I tu do akcji wkracza gdb.

Pierwszy krok – start gdb

Odpalmy więc naszego odpluskwiacza poleceniem:

$ gdb ./cpu_speed

Zostaniemy przywitani konsolą gdb, nasze pierwsze polecenie to uruchomienie programu z argumentem: run 2. Jako rezultat dostaniemy coś takiego:

(gdb) run 1
Starting program: /home/rr/tmp/cpu_speed-v1 1

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
_IO_getdelim (lineptr=0x7fffffffdc18, n=0x7fffffffdc20, delimiter=10, fp=0x0) at iogetdelim.c:52
52	iogetdelim.c: No such file or directory.

No cóż, póki co nie wiele nam to mówi, ale możemy wyczytać, że nasz program otrzymał sygnał SIGSEVco właśnie oznacza Segmentation fault, mamy adresy pewnych zmiennych i ostrzeżenie, że nie można otworzyć pewnego pliku. Ten plik to część biblioteki standardowej C więc można podejrzewać, że tam został naruszony dostęp do pamięci. Ale nie oznacza to, że tam jest błąd, najprawdopodobniej to my przekazaliśmy złe argumenty do jakiejś funkcji z biblioteki C. Aby to zrobić musimy sprawdzić stos wywołań (call stack) poleceniem bt co jest skrótem od backtrace

(gdb) bt
#0 _IO_getdelim (lineptr=0x7fffffffdc18, n=0x7fffffffdc20, delimiter=10, fp=0x0) at iogetdelim.c:52
#1 0x000000000040093b in scan_file ()
#2 0x0000000000400a29 in main ()

Widzimy, że w całą kabałę jest zamieszana funkcja scan_fileale przecież nie wywołujemy nic takiego jak _IO_getdelim, o co więc chodzi? Możemy przyjrzeć się bliżej co się dzieje w scan_filezmieniając aktywną ramkę numer 0 na numer 1 (odpowiada funkcji scan_file) poleceniem f 1 (fto skrót od frame):

(gdb) f 1
#1 0x000000000040093b in scan_file ()

i spróbujmy zapytać debugger o konkretną linię kodu poleceniem l(list):

(gdb) l
47	in iogetdelim.c

Hmm…

Kompilacja w trybie debug

Coś jest nie tak. Taki potężny debugger, a nie dostaliśmy żadnych wartościowych danych? Okazuje się, że jest to bardzo częsta pułapka, w którą wpadają początkujący adepci sztuki programowania. Problemem nie jest debugger, tylko sposób w jaki skompilowaliśmy naszą aplikację – użyliśmy opcji -o2nakazując naszemu kompilatorowi wykonanie agresywnych optymalizacji. A trzeba wiedzieć, że debugger potrzebuje dodatkowych informacji, pewnych metadanych zaszytych w pliku wykonywalnym aby móc dostarczyć nam więcej szczegółów. Więc trzeba powiedzieć naszemu kompilatorowi aby umieścił te informacje – robimy to poleceniem -g. Wyłączymy również agresywne optymalizacje aby nie doświadczać potencjalnie dziwnych zachowań podczas debugowania (np. brak zmienny lokalnych, brak pewnych wywołań itp.). A i chyba najważniejsze polecenie – z gdbwychodzimy poleceniem q. Więc kompilujemy od nowa:

gcc -g cpu_speed-v1.c -o cpu_speed-v1_debug

I ponawiamy nasze eksperymenty. Polecenie btjest już o wiele bardziej przydatne:

(gdb) bt
#0 _IO_getdelim (lineptr=0x7fffffffdc08, n=0x7fffffffdc10, delimiter=10, fp=0x0) at iogetdelim.c:52
#1 0x000000000040093b in scan_file (f=0x0, cpu_section_num=0x7fffffffdc60 "processor\t: 1") at cpu_speed-v1.c:35
#2 0x0000000000400a29 in main (argc=2, argv=0x7fffffffde58) at cpu_speed-v1.c:66

Wiemy już, że problem jest w cpu_speed-v1.c, linia 35, niech debugger pokaże więcej szczegółów:

(gdb) f 1
#1 0x000000000040093b in scan_file (f=0x0, cpu_section_num=0x7fffffffdc60 "processor\t: 1") at cpu_speed-v1.c:35
35	  while ((read = getline(&line, &len, f)) != -1) {

Aha, tu jest problem, ale jaki dokładnie? Może czas na podejrzenie wartości zmiennych? Nic trudnego, polecenie pjest do tego stworzone:

(gdb) p line
$1 = 0x0
(gdb) p len
$2 = 0
(gdb) p f
$3 = (FILE *) 0x0

Zmienna linei lenmogą przyjmować takie wartości podczas pierwszej iteracji pętli whileale fnie może przyjmować wartości 0czyli NULL! Więc robimy przegląd kodu i co się okazuje? Przecież wskaźnik fjest tylko inicjowany a brakuje funkcji fopen()! Co za błąd, ja biorę się za poprawianie a tymczasem zobaczmy czego już się nauczyliśmy:

Ściąga

 • gdb ./nazwa_programu– rozpoczęcie sesji debuggera
 • run argument_1 argument_2 ...– uruchomienie naszego programu pod kontrolą debuggera
 • bt– wyświetlenie aktualnego stosu wywołań (callstack)
 • f mumer_ramki– wybór aktywnej ramki (funkcji w stosie wywołań)
 • p nazwa_zmiennej– wypisanie wartości danej zmiennej. Uwaga – zmienna musi być widoczna w danym bloku (scope)
 • l– zobacz bieżącą linijkę i sąsiadujący kod
 • q– tym poleceniem wychodzimy z debuggera (kończymy sesję)
 • Aby debuggowanie było łatwe i przyjemne należy skompilować kod jako debug czyli w gccdodajemy opcję -g

Tryb krokowy

Kod poprawiony, poniższa wstawka dodana:

  if ((f = fopen(filename, "r")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "can't open %s file", filename);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

Kompilujemy i testujemy… I znowu coś nie jest w porządku! Tym razem nasz program uruchamia się i nie chce zakończyć działania. Podejrzewamy pętlę nieskończoną. Odpalmy sesję gdbw taki sam sposób jak poprzednio. I dziwna sytuacja – gdb nie daje nam interaktywnej konsoli. Czyżby debugger również się zapętlił? Na szczęście nie. Uruchomiliśmy program, a gdbnie widzi potrzeby jago przerywania (bo np. nie ma sygnału SIGSEV). Więc musimy zrobić to sami poleceniem Ctrl + C:

(gdb) run 1
Starting program: /home/rr/tmp/cpu_speed-v2_debug 1
^C
Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x00000000004008d2 in is_cpu_section (section_line=0x7fffffffdc60 "processor\t: 1", curr_line=0x602240 "processor\t: 0\n") at cpu_speed-v2.c:14
14	  } while (curr_line != '\0' && *section_line == *curr_line);
(gdb) bt
#0 0x00000000004008d2 in is_cpu_section (section_line=0x7fffffffdc60 "processor\t: 1", curr_line=0x602240 "processor\t: 0\n") at cpu_speed-v2.c:14
#1 0x0000000000400978 in scan_file (f=0x602010, cpu_section_num=0x7fffffffdc60 "processor\t: 1") at cpu_speed-v2.c:36
#2 0x0000000000400b01 in main (argc=2, argv=0x7fffffffde58) at cpu_speed-v2.c:71

Widzimy, że kombinacja Ctrl + Cwygenerowała sygnał SIGINT(interrupt) i to spowodowało zatrzymanie naszego programu i przejście do interaktywnej sesji. Od razu wyświetliłem stos wywołań poleceniem bti widzimy, że łańcuch wywołań to main-> scan_file-> is_cpu_sectiona w środku tej ostatniej funkcji mamy pętlę do-while. I właśnie tutaj zaczynamy podejrzewać, że coś jest nie tak. Możemy spróbować przeanalizować kod lub skorzystać z jeszcze innej możliwości. A mianowicie chcielibyśmy przeanalizować jak do tego doszło, że warunki wyjścia z pętli nigdy nie są spełnione. Spróbujemy przeanalizować działanie naszego programu w sposób krokowy, linia za linią. Ale aby to zrobić musimy ustawić pułapkę, czyli miejsce w którym debugger automatycznie się zatrzyma abyśmy mogli ręcznie kontynuować wykonanie programu. Do tego służą tzw. breakpoint’y. Ustawmy się taki przed wywołaniem funkcji is_cpu_section– chodzi oczywiście o plik cpu_speed-v2.c linię 36. Do tego służy polecenie b:

(gdb) b cpu_speed-v2.c:36
Breakpoint 1 at 0x40095f: file cpu_speed-v2.c, line 36.

I ponownie uruchommy nasz program poleceniem run 2:

(gdb) run 2
The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y
Starting program: /home/rr/tmp/cpu_speed-v2_debug 2

Breakpoint 1, scan_file (f=0x602010, cpu_section_num=0x7fffffffdc60 "processor\t: 2") at cpu_speed-v2.c:36
36	    if (!section_found && !is_cpu_section(cpu_section_num, line)) {

Świetnie, nasza pułapka zadziałała więc teraz możemy przeglądać zmienne i krokowo kontynuować działanie programu, do tego mamy trzy polecenia:

 • n– wykonaj bieżącą linię (polecenie)
 • s– wejdź do funkcji jeśli takie wywołanie jest w bieżącej linii
 • c– wyjdź z trybu manualnego i kontynuuj działanie programu (aż do następnej pułapki bądź Ctrl + C)

Tutaj można zobaczyć te polecenia w akcji:

(gdb) s
is_cpu_section (section_line=0x7fffffffdc60 "processor\t: 2", curr_line=0x602240 "processor\t: 0\n") at cpu_speed-v2.c:11
11	    if (*section_line == '\0') {
(gdb) n
14	  } while (curr_line != '\0' && *section_line == *curr_line);
(gdb) p *section_line
$1 = 112 'p'
(gdb) p *curr_line
$2 = 112 'p'
(gdb) n
11	    if (*section_line == '\0') {
(gdb) n
14	  } while (curr_line != '\0' && *section_line == *curr_line);
(gdb) p *section_line
$3 = 112 'p'
(gdb) p *curr_line
$4 = 112 'p'

Widać wyraźnie, że podczas dwóch iteracji pętli do-whilewskaźniki section_linei curr_linenadal wskazują na te same wartości! Czyli warunek zawsze będzie ten sam! Mamy kolejny błąd. Poprawmy go zatem na:

static int is_cpu_section(const char* section_line, const char* curr_line) {
  do {
    if (*section_line == '\0') {
      return 1;
    }
  } while (curr_line != '\0' && *section_line++ == *curr_line++);
  return 0;
}

Zdecydowanie lepiej. Program działa:

$ ./cpu_speed-v3_debug 3
810.632
 MHz

Chociaż tekst nie jest idealnie złożony, gdzieś pojawiło się niepotrzebne złamanie linii… Ale ten problem już zostawiam jako zadanie domowe.

Co udało się omówić?

2 myśli w temacie “gdb na Linuksie czyli jak ujarzmić swój kod”

 1. W code listingach nie poprawnie renderuje Ci underscor’y.
  Np „`int core_num„` jest widoczny na 2 przeglądarkach u mnie jako „`int core num„`.

  1. Dzięki za uwagę! Chociaż u mnie tego problemu nie widać (testowałem na Firefox i Chrome). A na jakich przeglądarkach zauważyłeś ten problem? Bo przyznaję się, że nie sprawdzałem jak to będzie wyglądać na np. IE, Opera, Safari czy innych…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *